De Stadswachter; koop via het Don't Worry Principe

Don’t Worry principe: Hoe werkt het?

U bent particulier en heeft interesse in een van de 30 appartementen in het project De Stadswachter maar u heeft momenteel een bestaande woning in eigendom die u graag eerst verkoopt voordat u overgaat tot de aankoop van het appartement. Wij gaan u, gedurende een periode van 3 maanden, begeleiden bij de verkoop van uw huidige woning. Hoe? Dat lichten we graag even stapsgewijs aan u toe.
Wij beoordelen het verwachte verkoopsucces van uw woning en geven een schriftelijk advies over de verkoopprijs en het verwachte verkoopsucces van uw woning. Op basis van dit advies beoordeelt de projectontwikkelaar of het Don;t Worry pirincipe kan worden toegepast. Als u woning al bij een makelaar in de verkoop staat, kunt u toch in aanmerking komen voor het Don't Worry principe.
Indien uw woning niet in aanmerking komt voor het Don’t Worry principe dan nodigen wij u graag uit om te onderzoeken welke andere mogelijkheden er voor u zijn.
Don’t Worry principe
Komt uw woning in aanmerking voor het Don’t Worry principe dan wordt aan u een minimale verkoopprijs voorgesteld. De voorgestelde verkoopprijs is in ieder geval niet lager dan de getaxeerde waarde (lees; marktconforme waarde).
Bent u akkoord met de voorgestelde verkoopprijs, dan tekent u de koop(-/aannemings) overeenkomst voor het betreffende nieuwbouwappartement. Vervolgens wordt uw bestaande woning door ons, voor de vastgestelde prijs, in verkoop genomen.
Om de verkoop van uw woningen te optimaliseren ondernemen wij, indien nodig en voor rekening van de projectontwikkelaar, de volgende acties;
- Er kan een woningstylist(e) ingeschakeld worden, die beoordeelt en adviseert over de meest optimale presentatie van uw woning. U kunt er vervolgens zelf voor kiezen om met de gegeven adviezen aan de slag te gaan. De eventuele hiermee gepaard gaande kosten zijn voor uw eigen rekening.
- De foto’s van uw woning worden geoptimaliseerd. Dat kan betekenen dat een (professionele) fotograaf foto’s komt maken voor de verkoopdocumentatie en/of de foto’s worden bewerkt zodat potentiële kopers snel kunnen zien welke mogelijkheden uw woning biedt.
- Uw woning wordt gedurende 3 maanden als Tophuis aangeboden op Funda.
Voorwaarden
In uw koop(-/aannemings)overeenkomst voor het nieuwbouwappartemet wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen, waarin staat dat u de overeenkomst kunt ontbinden indien uw bestaande woning niet binnen 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst wordt verkocht. U loopt dus geen risico.
In de koopovereenkomst van de nieuwbouwwoning nemen we een zogenaamde ’48-uurs-clausule’ op. Deze clausule houdt in dat, indien zich tussentijds een serieuze gegadigde bij ons meldt die uw nieuwbouwappartement zonder voorbehoud verkoop eigen woning wil kopen, wij u hiervan op de hoogte brengen. U bent vervolgens 2 dagen in de gelegenheid om hetzij de koop(-/aannemings)overeenkomst te ontbinden, hetzij afstand te doen van de nog resterende termijn van de ontbindende voorwaarde. De koop van de nieuwbouwwoning wordt, in het geval dat u afstand doet van het recht op ontbinding, voor u onherroepelijk.
Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de termijn van 3 maanden verlengd moet worden, is dit bespreekbaar. Denkbaar is bijvoorbeeld dat er een getekende koopovereenkomst voor uw bestaande woning is, maar dat uw koper zich beroept op het financieringsvoorbehoud waardoor die koopovereenkomst (alsnog) ontbonden kan worden.
De koop(-/aannemings)overeenkomst voor het nieuwbouwappartement kan niet meer ontbonden worden als uw huidige woning wordt verkocht. Onder verkocht wordt verstaan; de beschikking hebben over een door koper en verkoper getekende koopovereenkomst welke niet meer ontbonden kan worden op grond van het verkrijgen van een financiering van uw koper.
Wordt uw huidige woning binnen 3 maanden verkocht en de koop(-/aannemings)overeenkomst voor het nieuwe appartement kan daardoor niet meer ontbonden worden, dan betaalt u, bij overdracht van uw bestaande woning, de vooraf afgesproken courtage voor de verkoopbemiddeling.
Mocht uw bestaande woning binnen 3 maanden worden verkocht, maar ontbindt u de koop(-/aannemings)overeenkomst voor de nieuwbouwwoning omdat u zich beroept op het financieringsvoorbehoud voor de nieuwbouwwoning, dan komen de gemaakte kosten van de makelaar voor uw rekening.
Mocht u uw eigen makelaar hebben aangehouden en deze verkoopt uw huidige woning, of een (andere) derde verkoopt uw huidige woning, dan nemen wij de gemaakte kosten voor de door ons aangewezen makelaar voor onze rekening.
Is er een gegadigde voor uw bestaande woning dan zal de makelaar zowel met u, als met ons, overleggen hoe met een (eventueel) bod en andere koopvoorwaarden om wordt gegaan. Het uitgangspunt daarbij is, dat de bestaande woning niet wordt verkocht onder de getaxeerde waarde.
De koop(-/aannemings)overeenkomst kan door u en door ons kosteloos worden ontbonden als uw bestaande woning niet binnen 3 maanden wordt verkocht.
Als uw bestaande woning niet binnen 3 maanden wordt verkocht, dan zal uw opdracht richting de door ons aangewezen makelaar ophouden te bestaan. In dat geval bent u geen makelaarskosten of intrekkingkosten verschuldigd. U kunt er echter ook voor kiezen om uw bestaande woning, bij de door ons aangewezen makelaar in de verkoop te laten. In dat geval dient u een aparte overeenkomst met de betreffende makelaar te sluiten en zijn de (makelaars)kosten, vanaf dat moment, voor uw eigen rekening.
Voorbehoud
Dit overzicht is informatief bedoeld en verplicht u noch ons tot aan- of verkoopopdrachten.
LET OP: alleen voor eigen bewoning! Waar woning staat kan tevens appartement gelezen worden.
bekijjk hier het project De Stadswachter.

Spotlight

Batenburglaan 12

Batenburglaan 12

te TILBURG

Bouwjaar: 1982
Inhoud: 445m³
Vraagprijs: € 229.500,- k.k.
Type: tussenwoning

Alleenhouderstraat 115-31

Alleenhouderstraat 115-31

te TILBURG

Bouwjaar: 2011
Inhoud: 280m³
Vraagprijs: € 234.500,- k.k.
Type: Galerijflat

Pieter Vreedeplein 58

Pieter Vreedeplein 58

te TILBURG

Bouwjaar: 2007
Inhoud: 345m³
Vraagprijs: € 350.000,- k.k.
Type: Portiekflat

Hart van Brabant Makelaardij Pand

Ons kantoor: Villa Constance

Hart van Brabant Makelaardij
Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
T 013 - 5 835 000
info@hartvanbrabantmakelaardij.nl
Whatsapp: 06 - 4584 0019

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30
Dinsdag geopend tot 20:00
Zaterdag: 09:30 - 13:00

Voldoende parkeergelegenheid achter ons kantoor.